AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

Jeśli chcesz przejąć na siebie odpowiedzialność za powierzone Twojemu zakładowi zasoby ludzkie, to dostarczymy Ci zrekrutowane i wyselekcjonowane zasoby kadrowe w ramach pracowników tymczasowych na konkretne stanowiska pracy.

Ty stajesz się Pracodawcą Użytkownikiem i wspólnie z nami możesz szybko reagować na  wzrost zapotrzebowania na personel związany z sezonowością produkcji bądź zwiększeniem zamówień.

Największe zalety pracy tymczasowej, to:

 • Przejęcie przez nas wszystkich zobowiązań wobec pracowników delegowanych do Twojej Firmy
 • Brak potrzeby bezpośredniego zatrudnienia przez Twoja Firmę dodatkowych osób
 • Dopasowanie zasobów do rzeczywistych Twoich potrzeb
 • Koordynacja przez nas procesu rekrutacji, selekcji i obsługi kadrowej pracownika delegowanego do Twojej Firmy wraz z zamknięciem jego oddelegowania,
 • Możliwość uzgodnionego przejęcia naszego pracownika po oznaczonym czasie
 • Oszczędność Twojego czasu jak i zasobów czasowych Twojego działu HR
 • Optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem
 • Szybkość wprowadzonych zmian dla Twojej Firmy.

Praca tymczasowa to rozwiązanie dające możliwości planowania zatrudnienia w firmie oraz reagowania na nagły wzrost zapotrzebowania na personel.

Ograniczenia pracy tymczasowej, to ograniczenia narzucone literą prawa, tj. Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 09.07.2003 roku, w tym:

 • Możliwość zatrudnienia pracownika u Pracodawcy Użytkownika do maksimum 18 miesięcy
 • Ograniczenie rodzaju wykonywanej pracy ze względu na warunki pracy u Pracodawcy Użytkownika
 • Uwarunkowanie wynagrodzenia pracownika tymczasowego do minimów przyjętych w regulaminach wynagradzania u Pracodawcy Użytkownika.

Pomożemy znaleźć dla Twojej Firmy pracowników o wybranych przez Ciebie umiejętnościach i kwalifikacjach.

Pomożemy Ci zoptymalizować Twoje procesy organizacyjne na wybranym odcinku działalności za pomocą naszych pracowników.

DZIAŁAMY W BRANŻACH

 • Produkcji konstrukcji metalowych (usługi spawalnicze, tokarskie, ślusarskie, monterskie),
 • Produkcji tworzyw sztucznych i wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • Przetwórstwa i obróbki metalowej (w szerokim znaczeniu, w tym gratowanie, oczyszczanie),
 • Przetwórstwa tworzyw sztucznych, ( w tym przy produkcji i obróbce wyrobów z tworzyw sztucznych),
 • Przetwórstwa spożywczego (w szerokim znaczeniu, w tym w przemyśle chłodniczym, mięsnym, piekarniczym),
 • Opakowaniowej (w tym przy produkcji opakowań jak i przy Coopackingu),
 • Magazynowej, Konfekcji, Logistyki (Coopacking, Picking, Uploading, prace załadunkowe i rozładunkowe)
 • Przemysł – prace kontroli jakości, brakowania i selekcji produktu, prace konserwacyjne;

….i wielu innych stale poszerzanych obszarów naszej aktywności

Skontaktuj się z nami by podzielić się potrzebami Twojej Firmy i otrzymać od nas ofertę współpracy.

Call Now
Directions