Usługi Outsourcingowe

Wsparcie dla Twojego biznesu!

Nasze usługi w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi i outsourcingu  łączą know-how, procesy, zasoby ludzkie i technologie, aby wspierać Twój biznes i skutecznie wdrażać szeroką gamę kluczowych operacji w imieniu Twojego przedsiębiorstwa.

WYBIERAMY NAJLEPSZYCH
DLA TWOJEJ FIRMY

kim jesteśmy…

Bazując na naszej kulturze organizacji tworzymy usługi outsourcingu, które wspierają naszych partnerów biznesowych każdego dnia. Działamy zgodnie z filozofią Lean Managemet w myśl, której kreujemy wartość dodaną optymalizując koszty klienta.

Jesteśmy wyjątkową grupą ludzi, których łączy wspólny cel. Naszym celem jest przekształcanie słów w namacalne rezultaty. Nasi partnerzy biznesowi posiadają wysokie zaufanie do TipTopTeam, który dostarcza usługi outsourcingu w ramach rozwiązań kadrowych oraz wsparcia produkcji.
Doskonaląc nieustannie obecne usługi, zamierzamy ciągle poszerzać naszą ofertę.

masz pytania?
zadzwoń!

+48 68 320 06 00

kontakt z nami…

TipTopTeam Sp. z o.o.

ul. Ochla – Kożuchowska 26
PL 66-006 Zielona Góra
NIP: 973 103 13 27
tel.: +48 68 320 06 00
fax: +48 68 416 14 14
e-mail: info@tiptopteam.pl
Top