Ochrona danych osobowych

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Tip Top Team Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Ochla-Kożuchowska 26,  zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Tip Top Team Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze, ul. Ochla-Kożuchowska 26.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • przepis prawa, tj. art. 22′1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit.c RODO);
  • w zakresie ujawnianych przez Ciebie pozostałych danych – Twoja zgoda (art. 6 ust.1. lit. A RODO)

Jeśli przekazujesz nam swoje dane w zakresie szerszym na przykład chcesz podać nam numer swojego telefonu, adres e-mail, przesłać nam zdjęcie) umieść w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Tip Top Team Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym ujawnionych w zakresie szerszym niż określony w art. 22′1 ustawy z  dnia 26.06.1974r. Kodeksu Pracy”.

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu rekrutacji w prowadzonym przez nas obecnie procesie rekrutacji przez okres 90 dni od dnia otrzymania Twojego CV.

Pamiętaj, że w dowolnym momencie bez podania przyczyny możesz cofnąć swoją zgodę. Wystarczy, że wyślesz maila na adres: info@tiptopteam.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), z którym możesz kontaktować się pod adresem e-mail: info@tiptopteam.pl oraz pisemnie na adres siedziby we wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres email: info@tiptopteam.pl.
Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Twoje dane osobowe mogą być przekazane dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Call Now
Directions