Kontakt

TipTopTeam Sp. z o.o.

ul. Ochla – Kożuchowska 26
PL 66-006 Zielona Góra

tel.: +48 68 320 06 00

e-mail: info@tiptopteam.pl

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000625953
NIP 973-103-13-27
REGON 364810033
Kapitał zakładowy 10,000zł


Tomasz Kucharski
Prezes Zarządu & Dyrektor Finansowy

e-mail: t.kucharski@tiptopteam.pl

mgr inż. Filip R. Kapela
Dyrektor ds. Technicznych & Prokurent

tel. kom.: +48 796 500 799
e-mail: f.kapela@tiptopteam.pl

mgr inż. Rafał F. Gruza
Dyrektor ds. Marketingu & Prokurent

tel. kom.: +48 577 600 470
e-mail: r.gruza@tiptopteam.pl


Milena Paterczyk
Kierownik Działu Kadr i Płac

tel. kom.: +48 517 894 383
e-mail: m.paterczyk@tiptopteam.pl

Liliana Korolova
Główny Koordynator ds. Rekrutacji
контакт в українській і російській мовах

tel. kom.: +48 736 796 050
tel. kom.: +48 516 803 544

e-mail: l.korolova@tiptopteam.pl


Iryna Honcharuk
Pracownik ds. Rekrutacji
контакт в українській і російській мовах

tel. kom.: +48 517 894 497


Top